Dance For Life
WDSF Majstrovstvá Európy univerzít - Podmienky účasti 1. Obaja v páre v sú študentmi akejkoľvek formy univerzitného štúdia (denné, externé, doktorandské), pričom ani jeden z tanečníkov nepresiahne vek 27 rokov ku dňu súťaže. Jeden z páru môže byť študentom maturitného ročníka strednej školy.
- štúdium na univerzite je potrebné doložiť relevantným dokladom (index, ISIC ), štúdium v maturitnom ročníku strednej školy osobitným potvrdením školy a národnej tanečno-športovej federácie (zaslať v predstihu pre možnosť overenia).
- tieto podmienky korešpondujú s pravidlami EUSA ( Európska asociácia univerzitného športu).

2. Každá členská krajina EU prostredníctvom národnej tanečno-športovej federácie nominuje do 15/11/2010 maximálne 3 páry do oboch disciplín (3 STT, 3 LAT), na adresu organizátora zašle nasledovné údaje: meno tanečníka, dátum narodenia, názov školy/typ štúdia/ročník štúdia, fotografiu páru v elektronickej podobe
- nominácia je vnútornou záležitosťou každej krajiny
- pár môže paralelne súťažiť v STT i LAT (organizátor prispôsobí časový harmonogram súťaže). Predkolá prebehnú v poobedňajších hodinách, semifinále a finále oboch súťaží večer, vrámci galaprogramu (za účasti TV).

3. Páry sa na súťaž dopravujú na náklady vlastné alebo na náklady národnej federácie.
Organizátor garantuje zabezpečenie ubytovania (max.2 noci, hotel 2-hviezdičkový), pitný režim (minerálne vody), teplé jedlo počas súťaže (večera).

4. Súťaž sa bude riadiť bežnými pravidlami IDSF.

5. Súťaže budú prebiehať v STT a LAT, víťazi jednotlivých súťaží získajú titul „ IDSF Akademický majster EU v STT/LAT“. Najúspešnejší pár v súčte výsledkov ŠTT+ LAT získa špeciálnu hmotnú cenu pre Najuniverzálnejší akademický pár EU, ktorú venuje Vláda SR.

6. Súťaž bude hodnotiť rozhodcovský zbor, zložený z licencovaných rozhodcov IDSF (počet 9). Pre pilotný ročník boli vybrané zväčša štáty, ktoré disponujú akademickými pármi.