Dance For Life
Grand Prix Univerzít SR v tanečnom športe - Registrácia on-line
Jediná akademická tanečno-športová súťaž na Slovensku, ktorá každoročne určuje univerzitných šampiónov v ŠTT, LAT a kombinácii 10 tancov