Dance For Life
Grand Prix Univerzít SR v tanečnom športe - Štartovné listiny
Jediná akademická tanečno-športová súťaž na Slovensku, ktorá každoročne určuje univerzitných šampiónov v ŠTT, LAT a kombinácii 10 tancov
STT
Počet prihlásených párov: 14

1. Richard Forró - Petra Víťazková GEkonomická Univerzita v Bratislave / Univerzita Komenského v Bratislave
2. Miloš Tigyi - Linda Sládečková Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre / Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
3. Michal Čech - Natália Gubíková Slovenská technická univerzita / Pedagogická a sociálna akadémia Bullova
4. Jakub Kazík - Rebecca Hassanová Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy / Univerzita Komenského
5. Matej Polák - Petra Zorvanová Slovenská poľnohospodárska univerzita / Univerzita Komenského
6. Bystrík Kubala - Ivana Janurová Univerzita Komenského / Univerzita Komenského
7. Lukáš Spišák - Eva Tibenská Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach / Ekonomická Univerzita v Bratislave so sídlom v Košiciach
8. Maroš Olejár - Renáta Hrešková Technická Univerzita v Košiciach / Technická Univerzita v Košiciach
9. Peter Voroš - Daniela Halmová Univerzita svätých Cyrila a Metoda v Trnave / Univerzita Komenského v Bratislave
10. Šimon Papcún - Michala Antoniová Technická univerzita / Univerzita Komenského
11. Marek Buda - Veronika Šestáková Ekonomická univerzita v Bratislave / Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave
12. Marián Duda - Pavla Pikusová Slovenská technická univerzita v Bratislave / Univerzita Komenského v Bratislave
13. Juraj Holas - Mária Božiková Univerzita Komenského v Bratislave / Trnavská univerzita v Trnave
14. Marko Kalocsányi - Ivana Višňovská Slovenská technická univerzita / Univerzita Komenského


LAT
Počet prihlásených párov: 7

1. Richard Forró - Petra Víťazková GEkonomická Univerzita v Bratislave / Univerzita Komenského v Bratislave
2. Tomáš Tanka - Dominika Feketová Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave / Ekonomická univerzita v Bratislave
3. Miloš Tigyi - Linda Sládečková Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre / Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
4. Michal Čech - Natália Gubíková Slovenská technická univerzita / Pedagogická a sociálna akadémia Bullova
5. Matej Polák - Petra Zorvanová Slovenská poľnohospodárska univerzita / Univerzita Komenského
6. Jakub Brisuda - Kristína Grilusová Žilinská univerzita v Žiline / Univerzita Komenského v Bratislave
7. Marián Duda - Pavla Pikusová Slovenská technická univerzita v Bratislave / Univerzita Komenského v Bratislave