Dance For Life
Grand Prix Univerzít SR v tanečnom športe - Propozície
Jediná akademická tanečno-športová súťaž na Slovensku, ktorá každoročne určuje univerzitných šampiónov v ŠTT, LAT a kombinácii 10 tancov

Účasť na Akademických MSR

SÚ upozorňuje na podmienky účasti na AMSR:

Športovci štartujú na základe toho, že na prezentácii predložia niektorý z týchto dokladov : International Student Identity Card (ISIC) , index Vš, diplom o ukončení štúdia na Vš, u stredoškolákov potvrdenie od príslušnej školy o návšteve maturitného ročníka.

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – do 12 mesiacov po ukončení VŠ štúdia , vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka v danom školskom roku. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR (jedná sa najmä o medzinárodne zmiešané páry , reprezentujúce SR, členov Sztš) a slovenskí študenti VŠ študujúci v zahraničí. Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonnostných kategórií.

Pri prihlasovaní na súťaž je potrebné u oboch tanečníkoch v páre uviesť plný názov školy (aj Sš), fakulty, ročník a formu štúdia.

Súťažiaci nie sú organizátorom poistení a štartujú na vlastnú zodpovednosť, pričom musia mať pri sebe preukaz poistenca.